«Jeg utfører kun behandlinger
jeg ville utført på mine
egne barn».

– Andrea Bazzucchi, kjeveortoped

«Jeg utfører kun behandlinger
jeg ville utført på mine
egne barn».

– Andrea Bazzucchi, kjeveortoped

Tannregulering for barn

Vår jobb er å stille diagnose, forebygge og behandle bitt- og tannstillingsfeil. Vi behandler og forebygger problemer med bittet slik at det ikke gir feilbelastning i kjeveleddene. En rett tannstilling sørger i tillegg til færre hull i tennene og forebygger tannkjøttsykdommer.

Vi anbefaler at barn med skeletal underutvikling i kjeven starter behandlingen så tidlig som mulig, mens de er i vekst og gjerne så tidlig som i 6 års alderen.

Slik gjør vi det | Sorrisi

Slik gjør vi det

Vi vil aldri sette på regulering i det første møtet. I denne konsultasjonen vil vi foreta en undersøkelse og vurdere eventuelle bitt- og tannstillingsfeil. Normalt tar vi oversiktsrøntgen. Finner vi en bittfeil som er aktuelt å behandle og pasienten/foresatte ønsker det, tar vi røntgenbilder, foto og digital scanning for å planlegge behandlingen.
Vi anbefaler kun behandling hvis det er nødvendig.

Behandlingsplan skisseres, og dere vil få et kostnadsoverslag. Dersom det er for tidlig i pasientens tannutvikling å begynne med tannregulering, avtaler vi et nytt innkallingstidspunkt.

Ved første konsultasjon ønsker vi at mor eller far er med dersom pasienten
er under 18 år.

Husk å ta med skriftlig henvisning fra offentlig tannklinikk på konsultasjon.

Før og etter | Sorrisi

Før og etter

Eksempelet viser en 13 år gammel pasient med alvorlig trangstilling i over- og underkjeven. Pasienten har problemer med hygiene og betennelser i tannkjøttet. Etter 18 måneder med regulering oppnår vi et flott og funksjonelt smil.

Før og etter | Sorrisi

Før og etter

Denne pasienten er et godt eksempel på hvor det ble utført tidlig behandling grunnet skeletal underutvikling i overkjeven. Ved bruk av en sementert palatal ekspander klarte vi å korrigere den skeletale underutviklingen. I lignende tilfeller hos pasienter som er ferdig utvokst vil det være indikasjon for kirurgi for å løse problemet. Når pasienten hadde fått alle de permanente tennene ble behandlingen ferdigstilt med regulering i 12 måneder.

Støtteordning
– tannregulering for barn

Det er Tannlegen eller tannpleieren som skal gjøre en selvstendig vurdering av behandlingsbehovet, og eventuelt henvise videre til kjeveortoped. Det er kjeveortopeden som avgjør om barnet trenger behandling, og i tilfelle hvilken behandling.

Henvisning er nødvendig for å få stønad fra Helfo for den kjeveortopediske undersøkelsen og senere utgifter ved en kjeveortopedisk behandling dersom det foreligger en stønadsberettiget bittfeil og om foresatte/barn ønsker oppstart med tannreguleringsbehandling.